Startpagina      Winkelwagen      Afrekenen      Contact      Inloggen      Registreren
Sterx bvba
Maison de Table


Steenweg 3 Unit 16
3540 Herk-de-Stad ( België )

info@maisondetable.be

tel. +32 13 31 34 93

BTW BE 0537.691.982

IBAN : BE39 7350 3373 0019
BIC : KREDBEBB
Gebruiksvoorwaarden
- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

- De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

- Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk (via mail) te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

- De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

- Gebruikte afbeeldingen zijn niet bindend.

- Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Deze periode van 14 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

- De kosten voor de retournering zijn volledig ten laste van de koper.

- Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

- In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van 50 (vijftig euro) en een maximum van 2.000 (tweeduizend euro)

- De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

- De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

- Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

- Alle prijzen op de shop zijn per stuk en inclusief Belgische BTW. Indien de prijs voor meerdere stuks geldt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld als 'set'.

- Sterx bvba is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.

- Sterx bvba doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen.

- De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Sterx bvba is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd tenzij er sprake is van overmacht.

- Alle bestellingen worden met uiterste zorg verpakt. Mocht er toch iets beschadigd of gebroken zijn tijdens transport, zullen we dit uiteraard kosteloos vervangen. Gelieve in dit geval een foto te sturen van de beschadigde items naar info@maisondetable.be.

- In het geval dat, als gevolg van een plotselinge en/of tijdelijke onbeschikbaarheid, de goederen niet geleverd kunnen worden, stelt Sterx bvba de klant binnen de 30 dagen via e-mail in kennis.

- De producten kunnen tot maximaal 7 dagen na ontvangst teruggestuurd worden. De goederen kunnen in geen enkel geval teruggebracht noch terugbetaald worden in een Sterx bvba-winkel.

- Als u deze website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersprofiel en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer, en u komt overeen om verantwoordelijkheid voor alle activiteiten goed te keuren die onder uw rekening of wachtwoord voorkomen. Als u onder 18 bent, kunt u onze website slechts met goedkeuring van een ouder of voogd gebruiken.

- Sterx bvba raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen. Sterx bvba zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

- Sterx bvba kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De shop kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten.

- Sterx bvba behoudt zicht het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt Sterx bvba het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie.

Laatste wijziging : 28/11/2014